Đánh Giá Các Trung Tâm Tập Gym Tại Hồ Chí Minh

Gym Cali Wow
Địa chỉ:
– 28 Lê Lai
– Tầng 5 Parkson Hùng Vương
Quá nổi tiếng nên bạn không thể không biết. Sales Cali cũng nổi tiếng là chèo kéo khách và chơi chiêu giảm giá loạn xạ, dễ gây hoang mang người dùng. Những cái này thì lâu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s