Đông Trùng Hạ Thảo Nutricep Organic Cordyceps – Kỳ Duyên 90 Viên

Đông trùng hạ thảo là dược liệu quý hiếm được con người biết đến từ ngàn năm nay. Loại dược thảo cực kỳ quý hiếm này thường được tìm thấy ở những vùng núi cao, cách mặt nước biển khoảng từ 4000 đến 5000m. Các bậc vua chúa và vương giả ngày xưa dùng đông trùng hạ thảo như một phương thuốc bổi bổ …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s